Dạy tức là học hai lần''

Ngày 22 tháng 10 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức

Kính mời quý thầy cô giáo tham gia Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lúc 8:00 ngày 04 tháng 10 sáng thứ 7 tại phòng Tư Vấn Hướng Nghiệp.                                         ...

Xem thêm

Góc giáo viên

  Văn phòng - Giáo vụ

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh; Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này hướng dẫn chế độ bồi dưỡng giờ giảng, chế độ trang phục; định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh; khung định mức giờ chuẩn đối với cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng - an ninh; các quyền lợi khác của cán bộ, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh là sĩ quan biệt phái. 2. Thông tư này áp dụng đối với: a) Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học và trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên (sau đây gọi chung là giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh); b) Cán bộ quản lý bộ môn, khoa giáo dục quốc phòng - an ninh; cán bộ quản lý môn học giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc các sở giáo dục và đào tạo; cán bộ quản lý trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng - an ninh). Điều 2: Chế độ bồi dưỡng giờ giảng 1. Đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Thông tư này (bao gồm giảng viên là sĩ quan biệt phái) được hưởng 1% mức lương tối thiểu chung cho một tiết giảng hoặc giờ giảng (sau đây gọi chung là tiết giảng). Chế độ bồi dưỡng này không trùng với các khoản phụ cấp đã có trong chế độ tiền lương. Đối với báo cáo viên, giáo viên, giảng viên thỉnh giảng không thực hiện chế độ bồi dưỡng này. 2. Tiết giảng quy định tại khoản 1 Điều này là tiết giảng dạy thực tế trên lớp, ngoài bãi tập, thao trường được quy định trong chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh và kế hoạch giảng dạy, khi tính chế độ bồi dưỡng giờ giảng không phải quy đổi. Điều 3. Chế độ trang phục 1. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư này (không bao gồm cán bộ quản lý, giảng viên là sĩ quan biệt phái) được cấp phát trang phục đồng bộ theo kiểu dáng quân phục sĩ quan hiện hành. Một bộ trang phục bao gồm: quần dài, áo dài, dây lưng, mũ mềm (hoặc cứng), giày da, bít tất, biển tên. Biển tên do các cơ sở giáo dục, đào tạo quy định phù hợp với biển tên của viên chức, theo các chức danh hiện có của cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh. 2. Cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh kiêm nhiệm năm đầu tiên được cấp một bộ trang phục xuân hè và một bộ trang phục thu đông, từ năm thứ hai trở đi mỗi năm được cấp một bộ trang phục xuân hè hoặc trang phục thu đông. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh chuyên trách mỗi năm được cấp một bộ trang phục xuân hè và một bộ trang phục thu đông. Xem thêm

Góc học sinh

  Tạm biệt nhé mái trường thân yêu

  Hàng năm, mỗi khi dàn nhạc ve sầu cất lên những bản tình ca xao xuyến là lúc một lứa học sinh nữa trưởng thành. Hôm nay, chúng ta tập trung tại đây làm lễ bế giảng năm học và chia tay với học sinh khối 12. Cho phép tôi được tâm sự đôi lời với 709 học sinh sắp tạm biệt mái trường thân yêu của mình. Xem thêm

Tin tức & sự kiện

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức

Kính mời quý thầy cô giáo tham gia Hội nghị cán bộ công nhân viên chức lúc 8:00 ...

Tài liệu tập huấn chương trình E- learnibg

Tải tài liệu tại đây 

Tổng hợp kết quả trực tuần từ 30/8 đến 5/9

I/ Kỹ luật nền nếp: 1/ Ưu điểm: - Họp Hội đồng đầu năm: gv tham gia đầy đủ, đúng giờ - ...

Kết quả trực tuần Tổ Tin - KT từ ngày 04/08 - 09/8/2014

I. Kỷ luật, nền nếp, chuyên cần: 1. Ưu điểm: + Đa số các giáo viên thực hiện công việc theo đúng ...

Hội thi bản vẽ thiết kế thiết bị dạy học

Kính mời quý thầy cô giáo tham dự hội thi bản vẽ thiết kế thiết bị dạy học vào lúc 8g:00 ...

Kiểm tra Giấy chứng nhận nghề

Kính mời các thầy cô trong tổ thanh tra+giáo vụ họp v/v kiểm tra giấy chứng nhận nghề.8h(08/01/2014).

sinh hoạt chuyên đề " Biển đảo tổ quốc"

Kính mời quý thầy cô giáo tham dự sinh hoạt chuyên đề "Biển đảo tổ quốc" vào lúc 8g:30 ...

Kiểm Tra Nguồn Thu

Kính mời quý thầy cô giáo : Ô.Lương Thanh Khánh,Bà Nguyễn Thị Liên Chi,Bà Lê ...

Phan men

Tai phan men tai day  http://www.mediafire.com/download/03t7f5h563agdx6/setup.exe

Thư viện ảnh

 • Phòng cháy

 • Hội nghị sáng kiến kinh nghiệm

 • Sinh hoạt chính trị

 • Hội thi thiết bị dạy học tự làm (Đoàn Thị Ánh Tân)

 • Hội thi thiết bị dạy học tự làm (Lê Văn Khánh)

 • Hội thi thiết bị dạy học tự làm (Lê Văn Khánh)

 • Hội thi giáo viên giỏi tháng 2 năm 2014

 • Hội thi giáo viên giỏi tháng 2 năm 2014

 • Hội thi giáo viên giỏi tháng 2 năm 2014

 • Hội thi giáo viên giỏi tháng 2 năm 2014

 • Tham quan cơ sở sản xuất (2014)

 • Tham quan cơ sở sản xuất (2014)

 • Tham quan cơ sở sản xuất (2014)

 • Tham quan cơ sở sản xuất (2014)